Tuz Kadar Severiz

          TUZ KADAR SEVERİZ

          Deyimler

          Tuz biber ekmek: Üzüntülü ve kusurlu hali artıracak hal ve hareketlerde

          Yaraya tuz biber ekmek bir derdin acısını çoğaltmak.bulunmak.

          Tuz etmek hakkı: Birinin ekmek yedirip iyilik ettiği kimse üzerindeki hakkı.

          Tuzla buz olmak: Onarılamayacak biçimde kırılmak, dağılmak, param parça olmak.

          Tuzu biberi yerinde: Her şeyi tam, eksiksiz.

          Tuzu kuru: Kaybedecek bir şeyi olmadığı yada hali vakti yerinde olduğu için aldırış etmeyen.

          Çorbada tuzu olmak: Bir işe önemli ölçüde katkıda bulunamasa da yinede yardımcı olmak.

          Tuzlayım da kokma: Sözleri ve davranışları pek zavallı, onaylanır cinsten olmayanlar için söylenir.

          Tuzluya mal olmak Çok pahalıya mal olmak, yüksek ücret ödenerek elde edilmiş olmak.

          Tuz ekmek hakkı: iki toplum arasındaki bağı anlatırken herhangi bir ayrımcılıgın olmadıgına işaret etmek ve paylaşımın olduğunu ifade etme amaçlı kullanılan söz öbeği.

          Kadın tuz der, erkek cız der: karısı herhangi bir şey isteyince, ihtiyaçları karşılayamayan kocanın içi sıkıntıyla dolar.

          Kız yükü tuz yükü:

          Tadı tuzu kalmamak (bozulmak)

eski zevki kalmamak, yavanlaşmak: Buradan itibaren anladım ki memleketin hiç tadı tuzu kalmamış.

          Tadını tuzunu bulmak kıvamına gelmek, beklenen ölçülere ulaşmak.

Tuz-ekmek düşmanı yemek yediği sofraya hıyanet eden, saygısızlıkta bulunan kimselere yakıştırılmış bir söz

          Tuzsuz helva gibi sallanmak

          Tuz yemiş tavuk gibi düşünmek

          Tuz yumurtlamak

          Tuz devesi gibi köpürdemek

          Tuz ekmek olsun

          Tuzu kurtlanmak

          Tuzunu küle katmak

          Tuz yerine buz yalamak

          Ekmeğinin tuzu olmamak

          Çorbada tuzu bulunmak

          Açık yaraya tuz ekilmez

          Tuz Biber Ekmek,

          Tuzla Buz Etmek,

          Tuzlayayım Da Kokma,

          Tuzluya Mal Olmak,

          Tuzluya Oturmak,

          Tuzluya Patlamak,

          Tuz Yemiş Tavuk Gibi Düşünmek,

          Tuz Yumurtlamak ,

          Tuz Devesi Gibi Köpürdemek,

          Tuz Ekmek Olsun,

          Tuz Yüküyle Buz Yükünün Arasında Yatasın,

          Ekmeğinin Tuzu Olmamak,

          Ekmeğim Atbaşı Tuzum Gözünü Köretsin ,

          Açık Yaraya Tuz Ekilmez,

          Aç Tuz İle Tuz Oran İle

          Aş Tuzuyla Tuz Kararıyla

          Balık (Et) Kokarsa Tuzlanır, Ya Tuz Kokarsa Ne Yapılır

          Tatsız Aşa Tuz Neylesin, Akılsız Başa Söz Neylesin

          Tadı Tuzu Kalmamak

          Aldık kızı, bastık tuzu

          Çorak gibi tuzlu

          Ağzınızın tadı tuzu bozulmasın

1
Takipte Kalın
FacebookTwitterinstagrampinterestTumblrGoogle +
Merkez
Kızılırmak Caddesi No:4/2 Bakanlıklar/ANKARA
Fabrika
Kuşça Mahallesi Cihanbeyli Küme Evleri No:76 Cihanbeyli/KONYA
Ankara Web Tasarım